Tematyka prowadzonych szkoleń• Aktywizacja zawodowa
• Warsztat CV / Rozmowa Rekrutacyjna
• Przedsiębiorczość (Własna Firma) - program autorski
• Zarządzanie Budżetem Domowym - program autorski
• Wyznaczanie i realizacja celów (warsztat autorski)
• Metody Oceny Kompetencji Pracowników
• Efektywność w Sprzedaży na bazie narzędzia Insights Discovery
• Efektywność osobista - Insights Discovery
• Komunikacja i Budowanie Zespołów - w oparciu o narzędzie Insights Discovery
• Akademia Przywództwa:
 – Motywowanie,
 – Zarządzanie przez Cele,
 – Rekrutacja,
 – Ocena kompetencji
• Przekazywanie Informacji Zwrotnej po procesie Oceny Okresowej (program autorski)