INSIGHTS DISCOVERY

Akredytowany Konsultant Insights Discovery


 

SHL
Uprawniona do interpretowania Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ 32r (Occupational Personality Questionnaire).

 

 

BELBIN - AKREDYTACJA
Warsztat akredytacyjny w oparciu o narzędzie i metodologię Ról Zespołowych wg Mereditha Belbina




EXTENDED DISC®
Akredytowany Konsultant Extended DISC®


 

EMCC
COACH PRAKTYK BIZNESU
International Practitioner Business Coach
Kurs akredytowany przez EMCC potwierdzony świadectwem jakości EQA